Välkommen till samrådskartan över Eken 4 & 9 m.fl.
I menyn finns instruktioner för hur du styr kartan hjälpknappen, lär dig mer om kartan under informationsknappen
och med verktygsknappen kan du göra siktstudier och mätningar.
Nedanför finns knapparna "Vintersol" och "Sommarsol" där du själv kan göra sol/skuggstudie av platsen.
Tänk på att lagren med illustrationer bara är förslag om utseende från exploatören,
det som styrs i detaljplanen som är uppe för samråd är bara maximal byggrätt och planförslag.
Stäng
N
Välj lager i kartan

Välkommen till samrådskartan över Eken 4 & 9 m.fl.
I menyn finns instruktioner för hur du styr kartan hjälpknappen, lär dig mer om kartan under informationsknappen
och med verktygsknappen kan du göra siktstudier och mätningar.
Nedanför finns knapparna "Vintersol" och "Sommarsol" där du själv kan göra sol/skuggstudie av platsen.
Tänk på att lagren med illustrationer bara är förslag om utseende från exploatören,
det som styrs i detaljplanen som är uppe för samråd är bara maximal byggrätt och planförslag.
Stäng